• instalaţii electrice atât interioare cât şi exterioare
  • automatizări
  • măsurători prize pământ cu aparat certificat şi omologat