Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;
Conform prevederilor art. 33, pct. III, lit.g) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, neasigurarea verificării excuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21, se sancţionează contravenţional cu amendă de la 770 lei la 4650 lei.
Dirigintele de şantier, este autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., în condiţiile legii, să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier şi este angajat de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.
Drepturile, obligaţiile  şi răspunderile diriginţilor de şantier sunt prevăzute la Capitolul VIII  din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011 – vezi prevederile Capitolului VIII.